Solceller/Energilager

Solceller

Solen är en miljövänlig och förnybar energikälla. Att installera egna solpaneler är en investering som både du och miljön vinner på. Med egna solpaneler blir du lite mindre påverkad hur elpriset förändras. Du sänker fastighetens driftskostnader och kan se fram emot att få miljövänlig el under många år framöver. Vi tar hand om projektering, installation och driftsättning av din solenergianläggning och säkerställer att anläggningen blir optimal och uppfyller behoven för din fastighet. Vi hjälper dig med alla typer av takmonterade anläggningar, solcellsparker och integrerade system.

Energilager

Energilager innebär att du ”sparar” energin som produceras via solintensiva timmar, för att sedan använda den när den som bäst behövs, den hjälper dig att ta vara på energin så att den kan användas till både elbilsladdning och kapa dina effekttoppar i fastigheten. Energilagret utjämnar de högsta effektuttagen vilket innebär en besparing när energibolagen ny börjat införa effektabonemang där man får betala en avgift för de högsta effekttopparna som skett i fastigheten under en månad.

Kontakt Solceller

Johan Andersson – ”johan.andersson@fkel.se” 070-896 87 50