Meny Stäng

En förskola helt självförsörjande på el

Solcellsinstallation

UPPDRAGET

Självförsörjande på el och värme

I år ska Kronoparkens förskola i Mariestad stå klar. Det speciella med just denna förskola är att den kommer vara frånkopplad från elnätet och istället producera sin egen energi året om med hjälp av solen.

Vi har installerat solceller som täcker hela taket som skall hjälpa till att driva hela skolan. Energisystemet går ut på att när det är mycket sol på sommaren går energin och allting direkt och överproduktionen lagras i vätgas. Sen sparar man det tills det blir vinter och mörkt, och då gör man el av det.

Husets självförsörjande energisystem består, förutom solceller, av batterier, vätgas och bränsleceller som samspelar.

Vi är stolta över att vara en del av denna sortens hållbara lösningar och ser det som en satsning för barnens framtid. Ett bra sätt att inspirera barnen att tänka fossilfritt.

DELA PROJEKTET